Puukerrostalon hyvä äänieristys on monen asian summa – puutalossa kelpaa rentoutua

Puukerrostalon äänieristys vaikuttaa asumisen laatuun. Asunnon miellyttävä äänimaailma on tärkeä osa asumisen laatua. Woodcompin puukerrostaloissa kiitelty akustinen toimivuus on saavutettu hyvän suunnittelun, huolellisen valmistuksen ja oikeiden materiaalivalintojen avulla.

– Äänieristykseen ja äänimaailmaan on kiinnitetty huomiota. Meillä esimerkiksi kaikkien asuntojen katto on vakiona akustiikkalevyä, Woodcompin suunnittelupäällikkö Mikko Korkiakoski kertoo.

Rakennusten ääniympäristöstä on olemassa tarkat ympäristöministeriön määräykset, joita on tarkennettu muutama vuosi sitten. Hyvä ääniympäristö asumisessa ei ole pelkkä mukavuusseikka, sillä se vaikutta hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti.

Kun kerrostalojen rakentamisessa on otettu huomioon mm. ilmaäänet, askeläänet ja jälkikaiunta-aika, asuminen on terveellistä ja antaa mahdollisuuden mm. oppimiselle, levolle ja yksityisyydelle.

Esimerkiksi vuoden 2022 puolella Woodcompin asentamissa Espoon Hyljetien kerrostaloissa päästiin alustavissa testeissä määräysten mukaisiin äänieristyslukemiin, vaikka esimerkiksi läpivientien lopulliset tiivistykset olivat vielä kesken.

puukerrostalon äänieristys ja akustiikka parantaa asumismukavuutta

Äänitasoerovaatimukset asuntojen välillä ovat samanlaiset puu- ja betonirakenteisissa kerrostaloissa. Puukerrostaloissa äänieristys hoidetaan massan sijasta kaksinkertaisella rakenteella. 

– Siinä kahden rakenteen välissä on ilmatila, jota sanotaan äänijouseksi. Tilaelementtirakentamisessa massa-jousi -rakenne tulee välipohjiin ja seiniin luonnostaan.

Kun joissain rakenteissa kaksi elementtiä asetetaan vierekkäin, ne ovat kontaktissa vain äänenvaimennettujen liittimien kautta, mikä parantaa ääneneristävyyttä.

– Päällekkäisissä moduuleissa taas on välissä äänenvaimenninkumia, Korkiakoski kertoo.

Äänieristys otetaan huomioon joka käänteessä

Puukerrostalon hyvä äänimaailma lähtee jo suunnittelupöydältä. 

– Suunnittelussa pyritään siihen, että teemme mahdollisimman vähän läpivientejä paikkoihin, missä ääni voi kulkea huoneistosta toiseen. Esimerkiksi kytkimet ja pistorasiat pyritään asentamaan ulkoseiniin tai huoneiston sisäisiin väliseiniin.

Usein kerrostaloissa ääntä tuntuu kantautuvan ilmastoinnin ja viemäröinnin kautta asunnosta toiseen. 

– Asunnon kyljessä oleva viemärihormi on kriittinen paikka äänten suhteen. Pyrimme Woodcompilla sijoittelemaan sen kauas esimerkiksi makuuhuoneista sekä suunnittelemaan hormin rakenteellisesti niin, että se häiritsee mahdollisimman vähän.

Huoneistokohtainen ilmanvaihto omalla iv-koneella tuo rauhallisuutta Woodcompin puukerrostalojen äänimaailmaan. 

puukerrostalon äänieristys ja akustiikka

Tilaelementtirakentamisessa toimivia ratkaisuja voidaan monistaa – myös akustisessa suunnittelussa.

– Voimme käyttää konseptoitujen ratkaisujen suunnitteluun paljon aikaa ja vaivaa, jotta niistä saadaan varmasti toimivia. Teemme suunnitteluvaiheessa akustiikkasuunnittelijan kanssa testauksia ja prototyyppejä.

Hyvä suunnitelma vaatii toimiakseen hyvän toteutuksen. Myös äänieristyksen suhteen laadunvarmistus on tärkeää ja toimii parhaiten tehdasolosuhteessa.

– Työnjohto on paikalla koko ajan tilaelementtien rakentamisessa. Joka vaiheesta tehdään tarkastuspöytäkirjat. Tekijöille valmistaminen on tuttua toistojen kautta, mikä vaikuttaa myös laatuun.

Woodcompin akustinen osaaminen näkyy mm. porraskäytävissä, joissa jälkikaiunta-aika on saatu painettua pieneksi.

– Yleensä käytäviin tulee ripustettu akustinen alakattojärjestelmä, jonka pinnassa on vielä akustiikkalevy.

Katso myös Puuinfon video puurakentamisesta ja puukerrostalon äänieristyksestä ja akustiikasta

Videolla kerrotaan kuinka puurunkoisen asuinkerrostalongon erityispiirteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, ja lopputuloksena on ääneneristävyydeltään laadukkaita ja akustiikaltaan miellyttäviä koteja. Puukerrostalojen asukaskyselyissä korostuvat asuntojen hiljaisuus ja miellyttävä akustiikka.
Linkki Puuinfon Youtube – videoon