Puukerrostalorakentaminen on nopeaa, mutta vaatii osaamista

Puukerrostalorakentaminen on nopeampaa kuin moni hoksaa ajatella. Puukerrostaloja nousee Suomeen paljon entistä nopeammalla tahdilla, kun teollisen puurakentamisen toimijoita kuullaan jo kaavoitusvaiheessa, Woodcompin hankekehitysjohtaja Jouni Lahtinen paaluttaa.

Hallitus pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta lisäämällä puurakentamisen osuutta julkisessa uudisrakentamisessa ja rakennusmääriltään merkittävimmissä rakennustyypeissä kuten kerrostaloissa. Välillä puurakentamishankkeet etenevät tuskallisen hitaasti päätöksestä urakan toteuttamisvaiheeseen, koska puukerrostalorakentamine vaatii uudenlaista osaamista rakennushankkeen eri vaiheissa.

Tilaelementeistä rakennetun puukerrostalon saa kyllä nopeasti valmiiksi betonirakenteiseen verrattuna, mutta hankkeet jäävät junnaamaan pitkäksi aikaa hankintavaiheeseen, mikäli tilaajalla ei ole käytettävissä puurakentamisesta osaamista kartuttanutta toimijaa. Pahimmillaan kaavapäätöksestä puukerrostalon valmistumiseen voi kulua jopa viisi vuotta.

– Olemme huomanneet, että projektin kesto voidaan jopa puolittaa, kun puukerrostalojen toteuttajat otetaan mukaan hankkeen suunnitteluun jo alusta pitäen, Lahtinen sanoo. Myös hankkeiden taloudellinen kannattavuus tilaajan näkökulmasta on häkellyttävän paljon parempi, kun puurakentamisen erityispiirteet osataan ottaa huomioon.

– Parhaimpiin hankkeisiin tilaajan taholta päästään, kun toteuttajakumppani voidaan valita markkinavuoropuhelun perusteella jo hankkeen alkuvaiheessa. Se on hyväksi havaittu tapa nykyisin esimerkiksi ARA-kohteissa eikä loukkaa kilpailulainsäädäntöä.

puukerrostalorakentaminen tehtaassa

Teollinen puukerrostalorakentaminen on tehokasta yhteispelillä

Teollinen rakentaminen on ylivoimisesti tehokkain tapa toteuttaa puurakentamista. Kun puukerrostalojen massoitukset, runkosyvyydet ja asuntojakauma saadaan jo kaava- tai hankekehitysvaiheessa muokattua teolliseen valmistukseen sopivaksi, hankkeen kannattavuus ottaa huiman harppauksen parempaan.

– Tilaaja saa alusta pitäen suunnitelmat, jotka on myös mahdollista toteuttaa. Näinollen tilaajan ei tarvitse maksaa turhaan ylimääräisistä suunnittelukierroksista, Lahtinen pelkistää.

Ylimääräinen suunnittelutyö ja hankintavaiheeseen käytetty työ vie paljon resursseja ja lisää luonnollisesti hankkeen hintaa. Teollisesta puurakentamisesta voi hyvällä syyllä puhua ainoana varteenotettavana vaihtoehtona puukaavakohteissa, sillä rakentamisen laatu ja nopeus ovat teollisessa ja modulaarisessa valmistuksessa omaa luokkaansa.

– Esimerkiksi Skandinaviassa ja Baltian maissa on menty tällaiseen valmistamiseen, se on iso trendi nyt myös meillä Suomessa, Lahtinen kertoo.

Suomeen mahtuu teollista puurakentamista, varsinkin kun päättäjiltä on tullut selkeä viesti puurakentamisen lisäämisestä. Kansallisena tavoitteena on puurakentamisen kaksinkertaistaminen hallituskauden loppuun (2023) mennessä. Ympäristöministeriö edistää puurakentamista monin keinoin, esimerkiksi avustusten, oppaiden, koulutusten ja viestintäpakettien avulla.

Woodcomp-konsepti

Kiertotalous kehittyy puukerrostalorakentamisessa edelleen

Kiertotalous huomioidaan Woodcompilla rakentamisvaiheesta rakennuksen elinkaaren loppuun saakka.  Valmistusvaiheessa tulee vain vähän ylijäämää, mikä kierrätetään asianmukaisesti.

– Kaikkia kiviä ei ole vielä käännetty kiertotalouden suhteen, Lahtinen sanoo.

Materiaalien kierrätettävyyden lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon se, että rakennuksia voidaan siirtää tai niiden käyttötarkoitusta muuttaa.

– Esimerkiksi rivitaloissa osa asunnoista voidaan suunnitella siirtokelpoisiksi, mikä vie kiertotalouden aivan uudelle tasolle. Vastuullisesti suunnitellusta rakennuksesta jää elinkaarensa lopussa vain minimaalinen määrä kierrätyskelvotonta materiaalia.

Jouni Lahtinen

Hankekehitysjohtaja

Jouni Lahtinen
044 589 3512
jouni.lahtinen@woodcomp.fi