Woodcomp 20 vuotta – juhlimme työn merkeissä

Woodcomp-yhtiöt juhli 20-vuotista taivaltaan keskiviikkona työn merkeissä. Paljon on puutavaraa virrannut sen jälkeen, kun toimitusjohtaja Marko Paloniemi ja kumppanit ostivat pienen, neljä henkeä työllistävän raahelaisen puunjalostuslaitoksen liiketoiminnan.

Kasvu 150 henkilöä työllistäväksi konserniksi ei olisi onnistunut ilman sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä sekä pitkäaikaisia asiakas- ja yhteistyökumppanuuksia.

Puurakentamisen eturintamassa

Kehittyminen pakkauspuutavaran valmistajasta vaativien puukerrostalohankkeiden kokonaistoimittajaksi ja puutalojen elementtitoimittajaksi on vaatinut kovaa työtä ja innovatiivista asennetta.
Woodcomp tuottaa lisäarvoa asiakkaille parantamalla rakentamisen laatua ja tehostamalla koko rakentamisen prosessia. Teollisessa puukerrosrakentamisessa rakennusaika jopa puolittuu betonirakentamiseen verrattuna.
– Haluamme olla jatkossakin eturintamassa kehittämässä puurakentamista.

Vastuullisesti suomalaisesta puusta

Puurakentamista edistetään aiempaa enemmän myös valtiovallan taholta mm. sen ekologisuuden takia. Woodcomp rakentaa elementit ja tilaelementit Raahen tehtaillaan itsejalostetusta suomalaisesta sahatavarasta. Teollisessa puurakentamisessa vastuullisuutta on myös materiaalihävikin vähentäminen sekä nykyaikaiset ja turvalliset työskentelyolosuhteet.
– Oman jalostusketjumme ansiosta voimme varmistaa toimintamme kestävyyden ympäristön kannalta. Vastuullisuuden painoarvo kasvaa jatkuvasti rakennusalalla, ja se sopii meille, Paloniemi sanoo.