Woodcomp keskittyy jatkossa puutuotteisiin ja puukerrostaloihin

Woodcomp-yhtiöihin kuuluvan KW-Componentin seinäelementtiliiketoiminta siirtyy LapWall Oyj:n omistukseen torstaina 18.5.2023 allekirjoitetun liiketoimintakaupan myötä.

– Kauppa mahdollistaa Woodcompin konsernistrategian mukaisen keskittymisen modulaariseen puukerrostakentamiseen sekä tilaelementtien ja puutuotteiden valmistamiseen, Woodcompin toimitusjohtaja Marko Paloniemi kertoo.

Kaupan täytäntöönpano tapahtuu 31.5.

Arvoketju säilyy ennallaan
Woodcompin puunjalostuksesta valmiisiin puukerrostaloihin yltävä teollisen rakentamisen arvoketju pysyy ennallaan.

– Jatkossa painopisteemme on entistä vahvemmin teollisen puukerrostalokonseptin kehittämisessä, Paloniemi kertoo.

Tämän kevään aikana Woodcomp on luovuttanut puukerrostalon Espoon Asunnoille sekä Hausjärvelle rakennetun rivitalon KAS asunnoille. Molemmat kohteet on toteutettu Woodcompin puurakenteisilla tilaelementeillä.

– Tällä hetkellä neuvottelemme useiden puukerrostalohankkeiden toteuttamisesta pääkaupunkiseudulle.

Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä
KW-Componentin palveluksessa olevat 50 henkilöä siirtyvät kaupan myötä LapWallin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Woodcompille jää kaupan myötä 70 työntekijää.

– Olemme tyytyväisiä LapWallin kanssa toteutettuun järjestelyyn, jolla varmistamme toimintojen, asiakkuuksien ja henkilöstön siirtymisen kotimaiselle puuelementoinnin edelläkävijälle, Paloniemi sanoo.

Suomen suurimmaksi puuelementtien valmistajaksi kasvanut LapWall haluaa saavuttaa nykyisen strategiajaksonsa aikana kolmasosan Suomen yksikerrosseinäelementtimarkkinasta.

– Sovittu liiketoimintakauppa on tärkeä askel kohti tavoitettamme ja se mahdollistaa yhtenä tekijänä yhtiön nopeamman kasvun puuelementtirakentamisen alalla, LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen kommentoi.

Kastelli edelleen merkittävä asiakas

Kastelli-talot Oy on ollut KW-Componentin seinäelementtiliiketoiminnan suurin asiakas noin 70–80 % osuudella. Jatkossa Woodcomp toimii LapWallin ja Kastelli-talojen merkittävänä puutuotekumppanina.

– Kastelli pysyy edelleen merkittävänä asiakkaana Woodcompille, eli jatkamme Kastellin precut- ja puutuoteosatoimittajana. Liiketoimintakaupan myötä olemme solmineet LapWallin  kanssa yhteistyösopimuksen puutuotteiden toimituksista, Paloniemi kertoo.

Kaupan yhteydessä LapWall ja Kastelli-talot solmivat vuoden 2028 loppuun yltävän elementtitoimitussopimuksen.

– Liiketoimintakaupan johdosta LapWall saa merkittävän kumppanuusasiakkaan pitkälle tulevaisuuteen, Pekkarinen sanoo.

Lisätietoja

Marko Paloniemi

Toimitusjohtaja Marko Paloniemi
marko.paloniemi@woodcomp.fi
0500 391 949

Woodcomp

Woodcomp-yhtiöihin kuuluu emoyhtiö Woodcomp Oy:n lisäksi Lapaluodon Puu Oy ja KW-Componentin puukerrostaloliiketoimintaa jatkava Woodcomp Modules Oy. Liiketoimintakaupassa LapWall Oyj:lle siirtyvän KW-Componentin elementtiliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2022 oli noin 14 miljoonaa euroa. Woodcomp-yhtiöiden liikevaihto oli samalla ajanjaksolla noin 34 miljoonaa euroa.